อื่นๆ

15 รายการอาหารในชีวิตประจำวันที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

ADVERTISEMENT:

การรับประทานอาหารขยะเป็นปัจจัยเสี่ยงแรกๆของการเกิดโรคมะเร็ง ถึงแม้ว่ามันจะมีรสชาติที่ยอดเยี่ยมในขณะที่รับประทานก็ตาม แต่ในระยะยาวแล้วมันสามารถทำลายสุขภาพในหลายๆส่วนได้อย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามมีอาหารอีกบางรายการที่เลวร้ายสำหรับคุณเช่นเดียวกันกับอาหารขยะและสามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้เช่นกัน จะร้ายแรงมากแค่ไหนนั้น คุณอาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

ในที่นี้เราจะขอยกเอา15 รายการอาหารทั่วไปที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการก่อให้เกิดโรคมะเร็งและเรารับประทานกันเป็นปกติในชีวิตประจำวัน คู่ขนานไปกับการแนะนำอาหารสุขภาพเพื่อเป็นตัวเลือกทดแทน

1. โซดา

Source: thebreastcancercharities.org/

โซดาประกอบไปด้วยน้ำตาลจำนวนมาก โดยน้ำตาลทำหน้าที่เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงสำหรับมะเร็ง แต่ถึงแม้หากปราศจากน้ำตาลโซดาก็ยังคงเป็นสิ่งเลวร้ายสำหรับคุณอยู่ดี เพราะมันประกอบไปด้วยสารสังเคราะห์ในการในการให้สีและกลิ่นรส ซึ่งสีสังเคราะห์นี้คือ Caramel IV อันมีสารเคมี 4-MI อันเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง ซึ่งเป็นสารที่ได้มาจากกระบวนการทำปฏิกริยาของแอมโมเนีย

ทางเลือกเพื่อสุขภาพ – น้ำเปล่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ แต่หากคุณอยากได้ความหวานของโซดาให้เลือกผู้ผลิตที่ไม่ใช้ Caramel IV

ADVERTISEMENT:


บทความก่อนหน้า1 of 15

ADVERTISEMENT: